Ill_derdegraad

Derde graad

grafischelement_kort_zwart

Humane Wetenschappen

Je komt uit een richting met domeinoverschrijdend doorstroomprofiel in de tweede graad? Je wil meer te weten komen over mens en samenleving? Je wil leren denken over, en kritisch staan tegenover maatschappelijke fenomenen? Je wil nadenken over het individu en verschillende aspecten van de samenleving zoals economie, kunst, recht, media, …?

Dan is de richting Humane Wetenschappen geknipt voor jou!

Als humane wetenschapper ben je uitstekend voorbereid op gelijkaardige studies in het hoger onderwijs: archeologie en kunstwetenschappen, geschiedenis, godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, gezondheidszorg, psychologie en pedagogische wetenschappen, sociaal-agogisch werk, global communication, international affairs, sociaal-economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, onderwijs, journalistiek, communicatiemanagement…

Moderne Talen

Je komt uit een richting met domeinoverschrijdend doorstroomprofiel in de tweede graad? Ben je sterk in talen? Geïntrigeerd door (massa)communicatie? Benieuwd hoe taal en cultuur met elkaar verweven zijn? Nieuwsgierig naar hoe een taal als mechanisme werkt? Ben je geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten?

Ga dan voor Moderne Talen! Je ontplooit je tot een wereldburger die elke richting uit kan.

Enkele studierichtingen van het hoger onderwijs die inhoudelijk in de lijn liggen van Moderne Talen zijn: taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, taal- en regiostudies, archeologie en kunstwetenschappen, geschiedenis, godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, global communication, international affairs, sociaal-economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, onderwijs, journalistiek, media en entertainment business, communicatiemanagement…

Wetenschappen – Wiskunde

Je komt uit de richting Wetenschappen in de tweede graad?

De wetenschapsvakken fysica, chemie en biologie liggen je wel? Practica en wiskundige principes toepassen in de wetenschappen interesseren je?

Je wil graag wiskundige taal hanteren? Wiskundige problemen oplossen zijn voor jou een uitdaging? Dan kun je bij ons terecht in de richting Wetenschappen – Wiskunde!

Enkele studierichtingen van het hoger onderwijs die inhoudelijk in de lijn liggen van Wetenschappen – Wiskunde zijn: architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, toegepaste wetenschappen, toegepaste biologische wetenschappen, biotechniek, digital design, biomedische wetenschappen, biotechniek, bewegings- en revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, nautische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg, geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, onderwijs…

Lessentabel

Humane Wetenschappen

   
Vakken5de jaar6de jaar
(hervorming vanaf 2024-2025)
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde32
Statistiek-2
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Lichamelijke Opvoeding22
Kunstbeschouwing21
Sociale Wetenschappen33
Gedragswetenschappen33
Filosofie22
Artistieke Vorming11
Totaal3232

Moderne Talen

Vakken5de jaar6de jaar
(vanaf 2024-2025)
Godsdienst22
Nederlands44
Frans54
Engels33
Duits22
Spaans22
Taaltechnologie en taalredactie11
Wereldliteratuur-2
Taalfilosofie-1
Wiskunde32
Statistiek-2
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Lichamelijke Opvoeding22
Esthetica1-
Mens en Maatschappij1-
Artistieke Vorming1-
Totaal3232

Wetenschappen – Wiskunde

Vakken5de jaar6de jaar
(hervorming 2024-2025)
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde66
Seminarie Wiskunde-1
Biologie22
Chemie22
Fysica23
Toegepaste Wetenschappen-1
Informaticawetenschappen-1
Aardrijkskunde21
Geschiedenis22
Lichamelijke Opvoeding22
Esthetica1-
Mens en Maatschappij1-
Artistieke Vorming1-
Totaal3232
logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op