Ill_derdegraad

Derde graad

grafischelement_kort_zwart

Humane Wetenschappen

Je komt uit een richting ASO in de tweede graad? Je wil meer te weten komen over mens en samenleving? Je wil leren denken over, en kritisch staan tegenover maatschappelijke fenomenen? Je wil nadenken over het individu en verschillende aspecten van de samenleving zoals economie, kunst, recht, media, …?

Dan is de richting Humane Wetenschappen geknipt voor jou!

Als humane wetenschapper ben je uitstekend voorbereid op gelijkaardige studies in het hoger onderwijs: archeologie en kunstwetenschappen, geschiedenis, godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, gezondheidszorg, psychologie en pedagogische wetenschappen, sociaal-agogisch werk, global communication, international affairs, sociaal-economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, onderwijs, journalistiek, communicatiemanagement…

Moderne Talen     (NIEUWE RICHTING vanaf 1 september 2023)

Je komt uit een richting ASO in de tweede graad? Ben je sterk in talen? Geïntrigeerd door (massa)communicatie? Benieuwd hoe taal en cultuur met elkaar verweven zijn? Nieuwsgierig naar hoe een taal als mechanisme werkt? Ben je geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten?

Ga dan voor Moderne Talen! Je ontplooit je tot een wereldburger die elke richting uit kan.

Enkele studierichtingen van het hoger onderwijs die inhoudelijk in de lijn liggen van Moderne Talen zijn: taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, taal- en regiostudies, archeologie en kunstwetenschappen, geschiedenis, godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, global communication, international affairs, sociaal-economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, onderwijs, journalistiek, media en entertainment business, communicatiemanagement…

Moderne Talen – Wiskunde (2023-2024 alleen 6de jaar )

Je komt uit de richting Wetenschappen in de tweede graad? Wiskunde en moderne talen bleken echt wel je ding te zijn? Abstract-theoretisch redeneerwerk ligt je wel?

Je wil graag wiskundige taal hanteren? Wiskundige problemen oplossen zijn voor jou een uitdaging? Anderzijds interesseren Frans, Duits en Engels je ook en wil je je communicatieve vaardigheden verbeteren?

Met de richting Moderne Talen – Wiskunde combineer je het beste van beide werelden.

Enkele studierichtingen van het hoger onderwijs die inhoudelijk in de lijn liggen van Moderne Talen – Wiskunde zijn: taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, wiskunde, informatica, economische wetenschappen, bedrijfsmanagement, journalistiek,  handelswetenschappen, fysica, chemie, biologie, geneeskunde, verpleegkunde, logopedie-audiologie, architectuur,  ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen…

Wetenschappen – Wiskunde

Je komt uit de richting Wetenschappen in de tweede graad?

De wetenschapsvakken fysica, chemie en biologie liggen je wel? Practica en wiskundige principes toepassen in de wetenschappen interesseren je?

Je wil graag wiskundige taal hanteren? Wiskundige problemen oplossen zijn voor jou een uitdaging? Dan kun je bij ons terecht in de richting Wetenschappen – Wiskunde!

Enkele studierichtingen van het hoger onderwijs die inhoudelijk in de lijn liggen van Wetenschappen – Wiskunde zijn: architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, toegepaste wetenschappen, toegepaste biologische wetenschappen, biotechniek, digital design, biomedische wetenschappen, biotechniek, bewegings- en revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, nautische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg, geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, onderwijs…

Lessentabel

Humane Wetenschappen

    
Vakken5de jaar
(hervorming 2023-2024)
6de jaar
(2023-2024)
6de jaar
(hervorming vanaf 2024-2025)
Godsdienst222
Nederlands444
Frans333
Engels222
Wiskunde332
Statistiek--2
Natuurwetenschappen222
Aardrijkskunde111
Geschiedenis222
Lichamelijke Opvoeding222
Kunstbeschouwing2-1
Esthetica-1-
Sociale Wetenschappen3-3
Cultuurwetenschappen-3-
Gedragswetenschappen343
Filosofie212
Artistieke Vorming1-1
Optievakken:
Creatieve Vorming (1) + Wereldliteratuur (1) OF
Spaans (2)
-2-
Totaal323232

Moderne Talen

vanaf 2023-2024

Vakken5de jaar6de jaar
(vanaf 2024-2025)
Godsdienst22
Nederlands44
Frans54
Engels33
Duits22
Spaans22
Taaltechnologie en taalredactie11
Wereldliteratuur-2
Taalfilosofie-1
Wiskunde32
Statistiek-2
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Lichamelijke Opvoeding22
Esthetica1-
Mens en Maatschappij1-
Artistieke Vorming
(onder voorbehoud)
1-
Totaal3232

Moderne Talen – Wiskunde

vanaf 2023-2024 enkel nog aangeboden in het 6de jaar

Vakken6de jaar
Godsdienst2
Nederlands4
Frans4
Engels3
Duits2
Wiskunde6
Geschiedenis2
Esthetica-
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Lichamelijke Opvoeding2
Seminarie Wiskunde1
Optie 1:
Creatieve Vorming1
Wereldliteratuur1
Optie 2:
Spaans2
Totaal32

Wetenschappen – Wiskunde

Vakken5de jaar
(hervorming 2023-2024)
6de jaar
(2023-2024)
6de jaar
(hervorming 2024-2025)
Godsdienst222
Nederlands444
Frans333
Engels222
Wiskunde666
Seminarie Wiskunde-11
Biologie222
Chemie222
Fysica233
Toegepaste Wetenschappen-11
Informaticawetenschappen--1
Aardrijkskunde211
Geschiedenis222
Lichamelijke Opvoeding222
Esthetica1--
Wetenschappelijk Tekenen-1-
Mens en Maatschappij (onder voorbehoud)1--
Wetenschapsfilosofie / Artistieke Vorming
(onder voorbehoud)
1--
Totaal323232
logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op