Ill_tweedegraad

Tweede graad

grafischelement_kort_zwart

Humane Wetenschappen

Heb je belangstelling voor mens en samenleving, maar ook talen schrikken je niet af? Heb je interesse voor de actualiteit? Wil je persoonlijke standpunten leren innemen en verwoorden op basis van opgedane kennis? Kan je goed aan de slag met tekstmateriaal? Studeren is voor jou een uitdaging, niet alleen een opgave?

Dan zit je goed bij Humane Wetenschappen! Na deze algemene vormende studie liggen er heel wat kansen voor je in het hoger onderwijs.

Natuurwetenschappen

Ligt je interesse bij natuurwetenschappen, wiskunde en moderne talen? Je wil niet alleen de feiten kennen, maar ook de verklaring? Je wil de wetmatigheden uit de wiskunde leren gebruiken in wetenschappelijke toepassingen, de juiste conclusies leren trekken uit practica? Je doet graag wiskunde, fysica, chemie en biologie?

Kies dan voor de richting Natuurwetenschappen. De ideale basis voor een voortgezette studie!

Moderne Talen

Ben je sterk in talen? Geïntrigeerd door (massa)communicatie? Benieuwd hoe taal en cultuur met elkaar verweven zijn? Nieuwsgierig naar hoe een taal als mechanisme werkt?

Ga dan voor Moderne Talen! Je ontplooit je tot een wereldburger die elke richting uit kan.

Lessentabel

Humane Wetenschappen

Vakken3de jaar
(hervorming 2023-2024)
4de jaar
(2023-2024)
4de jaar
(hervorming 2024-2025)
Godsdienst222
Nederlands444
Frans444
Engels323
Duits--1
Wiskunde444
Biologie111
Chemie111
Fysica111
Aardrijkskunde111
Geschiedenis222
Lichamelijke Opvoeding222
Kunstbeschouwing221
Sociologie & Psychologie333
Filosofie122
Artistieke Vorming11-
Totaal323232

Natuurwetenschappen

Vakken3de jaar
(hervorming 2023-2024)
4de jaar
(2023-2024)
4de jaar
(hervorming 2024-2025)
Godsdienst222
Nederlands444
Frans444
Engels323
Duits-11
Wiskunde666
Biologie222
Chemie222
Fysica222
STEM121
Aardrijkskunde111
Geschiedenis222
Lichamelijke Opvoeding222
Artistieke Vorming1--
Totaal323232

Moderne Talen

Vakken3de jaar
(hervorming 2023-24)
4de jaar
(2023-2024)
4de jaar
(hervorming 2024-25)
Godsdienst222
Nederlands544
Frans545
Engels434
Duits-22
Verdieping Talen111
Communicatiewetenschappen222
Wiskunde444
Biologie111
Chemie111
Fysica111
Verdieping Wetenschappen-1-
Aardrijkskunde111
Geschiedenis222
Lichamelijke Opvoeding222
Artistieke Vorming1--
Beeld-1-
Totaal323232
logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op