Ill_tweedegraad

Tweede graad

grafischelement_kort_zwart

Humane Wetenschappen

Heb je belangstelling voor mens en samenleving, maar ook talen schrikken je niet af? Heb je interesse voor de actualiteit? Wil je persoonlijke standpunten leren innemen en verwoorden op basis van opgedane kennis? Kan je goed aan de slag met tekstmateriaal? Studeren is voor jou een uitdaging, niet alleen een opgave?

Dan zit je goed bij Humane Wetenschappen! Na deze algemene vormende studie liggen er heel wat kansen voor je in het hoger onderwijs.

Natuurwetenschappen

Ligt je interesse bij natuurwetenschappen, wiskunde en moderne talen? Je wil niet alleen de feiten kennen, maar ook de verklaring? Je wil de wetmatigheden uit de wiskunde leren gebruiken in wetenschappelijke toepassingen, de juiste conclusies leren trekken uit practica? Je doet graag wiskunde, fysica, chemie en biologie?

Kies dan voor de richting Natuurwetenschappen. De ideale basis voor een voortgezette studie!

Moderne Talen

Ben je sterk in talen? Geïntrigeerd door (massa)communicatie? Benieuwd hoe taal en cultuur met elkaar verweven zijn? Nieuwsgierig naar hoe een taal als mechanisme werkt?

Ga dan voor Moderne Talen! Je ontplooit je tot een wereldburger die elke richting uit kan.

Lessentabel

Humane Wetenschappen

Vakken3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Wiskunde44
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Lichamelijke Opvoeding22
Muziek1-
Artistieke Vorming-1
Filosofie12
Kunstbeschouwing12
Sociologie & Psychologie33
MEAV (Maatschappelijke Economische en Artistieke Vorming)1-
Totaal3232

Natuurwetenschappen

Vakken3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits-1
Wiskunde66
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Biologie22
Chemie22
Fysica22
STEM-2
Lichamelijke Opvoeding22
Muziek1-
MEAV (Maatschappelijke Economische en Artistieke Vorming)1-
Totaal3232

Moderne Talen

Vakken3de jaar4de jaar
(vanaf 2023/24)
Godsdienst22
Nederlands54
Frans54
Engels33
Duits-2
Verdieping Talen11
Communicatiewetenschappen12
Wiskunde44
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Verdieping Wetenschappen11
Lichamelijke Opvoeding22
Muziek1-
Beeld-1
MEAV (Maatschappelijke Economische en Artistieke Vorming)1-
Totaal3232
logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op