Ill_tweedegraad

Tweede graad

grafischelement_kort_zwart

Humane Wetenschappen

Heb je belangstelling voor mens en samenleving, maar ook talen schrikken je niet af? Heb je interesse voor de actualiteit? Wil je persoonlijke standpunten leren innemen en verwoorden op basis van opgedane kennis? Kan je goed aan de slag met tekstmateriaal? Studeren is voor jou een uitdaging, niet alleen een opgave?

Dan zit je goed bij Humane Wetenschappen! Na deze algemene vormende studie liggen er heel wat kansen voor je in het hoger onderwijs.

Wetenschappen

Ligt je interesse bij natuurwetenschappen, wiskunde en moderne talen? Je wil niet alleen de feiten kennen, maar ook de verklaring? Je wil de wetmatigheden uit de wiskunde leren gebruiken in wetenschappelijke toepassingen, de juiste conclusies leren trekken uit practica? Je doet graag wiskunde, fysica, chemie en biologie?

Kies dan voor de richting Wetenschappen. De ideale basis voor een voortgezette studie!

Lessentabel

Humane Wetenschappen

Vakken3 HW4 HW
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits-1
Wiskunde44
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Lichamelijke Opvoeding22
Muzikale Opvoeding-1
Plastische Opvoeding1-
Cultuurwetenschappen22
Gedragswetenschappen33
Informatica11
Totaal3232

Wetenschappen

Vakken3 WET4 WET
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits-1
Wiskunde66
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Lichamelijke Opvoeding22
Muzikale Opvoeding-1
Plastische Opvoeding1-
Informatica11
Totaal3232
logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op