header blauw boven - groen beneden

Ill_eerstegraad

Eerste graad

grafischelement_kort_zwart

Eerste leerjaar A

Bij de start van het secundair onderwijs bieden wij onze leerlingen een zo breed mogelijke vorming aan. Als leerling krijg je de kans om te proeven van verschillende vakgebieden.

Naast het basispakket voorziet onze school twee lesuren versterking en/of verdieping van de drie hoofdvakken Frans, wiskunde en Nederlands. Heb je bijvoorbeeld een wiskundeknobbel? Dan kan jij wiskunde volgen in een groep met sterke leerlingen. Is Nederlands voor jou wat moeilijker? Dan kan je tijdens de versterking Nederlands extra ondersteuning krijgen. Bij het begin van het schooljaar begeleiden we jou bij deze keuze. Door te versterken en/of te verdiepen kunnen we het onderwijs beter afstemmen op jouw maat.

Verder zijn er twee keuzelesuren die je kan invullen met leerrijke en uitdagende projecten die als doel hebben te verkennen en te proeven. Hierdoor maak je een bewustere studiekeuze na de eerste graad. Je volgt in de loop van het schooljaar vier verschillende projecten: het project Leren Leren (LL) en drie zelf gekozen projecten, die aansluiten bij jouw persoonlijke interesses.

We stellen de projecten even kort voor:

LL (verplicht voor elke leerling)

In het begin van het schooljaar neemt elke leerling van het eerste leerjaar A deel aan dit project. Je ontdekt eerst de mogelijkheden van het digitaal leerplatform Smartschool, dat zowel door leerlingen, leerkrachten en ouders gebruikt wordt. Vervolgens laten we je kennismaken met verschillende leerstrategieën, die je daarna toepast tijdens de verschillende algemene vakken. Je ontwikkelt je eigen leerstijl met de bedoeling jouw eigen leerproces geleidelijk aan meer en meer in eigen handen te nemen.

STEM & Milieu (Jij kiest!)

In dit project staat de opwarming van de aarde centraal. Je berekent de ecologische voetafdruk van de klas en jezelf. Daarnaast ontwerp en bouw je een zuiveringsmechanisme om waterlopen terug proper te krijgen. Verder zoeken we een antwoord op volgende vragen: Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect? Hoe ga je bewust om met energie en grondstoffen? Kortom, hoe kan jij helpen om de aarde te redden?

Kunst (Jij kiest!)

Kies je voor kunst, dan ga je op zoek naar het aangeboren creatieve en kunstzinnige element in jezelf. Je ervaart en ontdekt de geheimen van de verschillende expressietechnieken. Zelf creëren staat centraal, hierdoor maak je ruimte voor het begrijpen van emoties, noden en dromen.

Sport & EHBO (Jij kiest!)

Sport is samenwerken, elkaar helpen, samen winnen of verliezen. Zo leer je je klasgenoten op een andere manier kennen. In het onderdeel EHBO leer je verschillende soorten wonden herkennen en een juiste wondverzorging toepassen. Je leert ook hoe je het best reageert in een noodsituatie.

Cultuur-Historisch project (Jij kiest!)

Beleef een spannend avontuur als prehistorische mammoetjager. Beheers vuur, maak kennis met overlevingstechnieken en ontdek de geheimen van de holenbeer. Tijdens dit project bekijk je de grootste uitvindingen van de mensheid: vuur, wiel, ploeg en taal. Je bestudeert historische processen en toetst de opgedane kennis aan de praktijk.

Moderne Wetenschappen

In het tweede jaar van de eerste graad kies je in onze school voor de basisoptie Moderne Wetenschappen. Deze studierichting bereidt je voor op verder studeren in het ASO.

Er worden uitsluitend theoretische vakken gegeven. Het accent ligt op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Daarnaast maak je kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel Wetenschappelijk Werk (3 uur) als Socio-Economische Initiatie (2 uur).

Wetenschappelijk Werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden. Dat gebeurt door gerichte en geleide, maar meestal zelfuitgevoerde werkzaamheden en experimenten in een daarvoor aangepast labo.

In Socio-Economische Initiatie word je geïnformeerd over een aantal sociaaleconomische gegevens. Je maakt kennis met een brede waaier aan maatschappelijke structuren.

Lessentabel

Vakken1ste leerjaar A2 Moderne Wetenschappen
Totaal3232
Geschiedenis12
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving2-
Socio-economische initiatie-2
Wetenschappelijk Werk-3
Engels12
Frans (+1 uur differentiatie)3+13+1
Nederlands44+1
Wiskunde44+1
Muziek11
Beeld1-
Techniek22
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde21
Differentiatie: projecten2-
Differentiatie: Verdieping/versterking voor Frans, Nederlands, Wiskunde2-
groen boven - blauw beneden
logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op