Ill_eerstegraad

Eerste graad

grafischelement_kort_zwart

Bij de start van het secundair onderwijs bieden wij onze leerlingen een zo breed mogelijke vorming aan. Als leerling krijg je in de basisvorming de kans om te proeven van verschillende vakgebieden.

Naast de basisvorming (1ste leerjaar: 27 u; 2de leerjaar 25 u.) voorziet onze school in de hele eerste graad differentiatielesuren verdieping/remediëring van de drie hoofdvakken Frans, Nederlands en wiskunde. Heb je bijvoorbeeld een wiskundeknobbel? Dan kan jij wiskunde volgen in een groep met sterke leerlingen. Is Nederlands voor jou wat moeilijker? Dan kan je tijdens de remediëring Nederlands extra ondersteuning krijgen. Bij het begin van het schooljaar begeleiden we jou bij deze keuze. Door te verdiepen en/of te remediëren kunnen we het onderwijs beter afstemmen op jouw maat.

Eerste leerjaar A

We besteden in het eerste leerjaar A extra veel aandacht aan Leren leren. Je ontdekt in een wekelijks uurtje in de lessentabel de mogelijkheden van het digitaal leerplatform Smartschool, dat zowel door leerlingen, leerkrachten en ouders gebruikt wordt. We laten je kennismaken met verschillende leerstrategieën, die je daarna toepast tijdens de verschillende algemene vakken. Je ontwikkelt je eigen leerstijl met de bedoeling jouw eigen leerproces geleidelijk aan meer en meer in eigen handen te nemen. Daarnaast is er ook aandacht voor sociale vaardigheden: wie ben ik in relatie tot anderen? Hoe kom ik over op anderen? …

Daarnaast worden er in de loop van het schooljaar leerrijke en uitdagende projecten georganiseerd die als doel hebben te verkennen en te proeven. Hierdoor maak je een bewustere studiekeuze na de eerste graad. Je mag zelf kiezen voor datgene wat je het meest interesseert.
Tijdens de projectdagen kiezen de leerlingen uit volgende gevarieerde projecten:

  • STEM & Milieu
  • Kunst
  • Sport & EHBO
  • Cultuur-Historisch project
  • Ondernemen

Tweede leerjaar A

Naast een basisvorming kiest elke leerling in het tweede leerjaar A voor een basisoptie. Deze kennismaking helpt je om aan het einde van de eerste graad een studierichting te kiezen die het beste bij jouw mogelijkheden en interesses past. Weet dat het kiezen voor een bepaalde basisoptie, geen invloed heeft op je latere keuze voor een studierichting in de tweede graad (met uitzondering van Latijn).

Onze school biedt twee basisopties aan: Maatschappij & Welzijn of Moderne Talen & Wetenschappen. Deze twee basisopties laten je alvast proeven van ons studieaanbod in de 2de en 3de graad. In het eerste leerjaar A helpen we jou om deze keuze te maken.

Basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen: Je verkent de vakken fysica, chemie en biologie. Daarnaast kan je ook proeven van moderne talen, waarbij je onder andere de verschillende culturen verkent die bij verschillende talen horen.
Deze basisoptie is een goede voorbereiding op de studierichting Natuurwetenschappen of Moderne Talen in de tweede graad.
Bekijk hier de informatiefilmpjes over de beide pijlers: Moderne Talen en Wetenschappen.

Basisoptie Maatschappij & Welzijn: Hier onderzoek je het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. De kijk op mens en samenleving wordt hierbij verkend.
Kies je in de tweede graad voor de richting Humane Wetenschappen? Dan ben je met deze basisoptie uitstekend voorbereid.
Bekijk hier een informatiefilmpje over deze basisoptie.

Lessentabel

Vakken1ste leerjaar A2de leerjaar A
Geschiedenis12
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving2-
Engels12
Frans3 + 13
Nederlands44
Wiskunde44
Artistieke Vorming1 + 1*1
Techniek22
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde21
Leren leren1-
Differentiatie: Verdieping/versterking voor Frans, Nederlands, Wiskunde32 + 1*
Basisoptie:
- Maatschappij & Welzijn (Humane Wetenschappen)
OF
- Moderne Talen & Wetenschappen
-5
Totaal3232
* onder voorbehoud (cfr. nieuwe minimummodellenlessentabellen voor de eerste graad door aanpassing eindtermen vanaf schooljaar 2024-2025)
logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op