Ill_eerstegraad

Eerste graad

grafischelement_kort_zwart

Bij de start van het secundair onderwijs bieden wij onze leerlingen een zo breed mogelijke vorming aan. Als leerling krijg je in de basisvorming de kans om te proeven van verschillende vakgebieden.

Naast de basisvorming (1ste leerjaar: 27 u; 2de leerjaar 25 u.) voorziet onze school in de hele eerste graad twee lesuren verdieping/remediëring van de drie hoofdvakken Frans, Nederlands en wiskunde. Heb je bijvoorbeeld een wiskundeknobbel? Dan kan jij wiskunde volgen in een groep met sterke leerlingen. Is Nederlands voor jou wat moeilijker? Dan kan je tijdens de remediëring Nederlands extra ondersteuning krijgen. Bij het begin van het schooljaar begeleiden we jou bij deze keuze. Door te verdiepen en/of te remediëren kunnen we het onderwijs beter afstemmen op jouw maat.

Eerste leerjaar A

In het 1ste leerjaar A zijn er twee keuzelesuren die elke leerling invult met leerrijke en uitdagende projecten die als doel hebben te verkennen en te proeven. Hierdoor maak je een bewustere studiekeuze na de eerste graad. Je volgt in de loop van het schooljaar vier verschillende projecten: het project L2L en drie zelf gekozen projecten, die aansluiten bij jouw persoonlijke interesses.

We stellen de projecten even kort voor:

L2L – Learn to learn/Learn to live (verplicht voor elke leerling)

Je ontdekt eerst de mogelijkheden van het digitaal leerplatform Smartschool, dat zowel door leerlingen, leerkrachten en ouders gebruikt wordt. Vervolgens laten we je kennismaken met verschillende leerstrategieën, die je daarna toepast tijdens de verschillende algemene vakken. Je ontwikkelt je eigen leerstijl met de bedoeling jouw eigen leerproces geleidelijk aan meer en meer in eigen handen te nemen.
Daarnaast is er ook aandacht voor sociale vaardigheden: wie ben ik in relatie tot anderen? Hoe kom ik over op anderen? …

STEM & Milieu (Jij kiest!)

In dit project staat de opwarming van de aarde centraal. Je berekent de ecologische voetafdruk van de klas en jezelf. Daarnaast ontwerp en bouw je een zuiveringsmechanisme om waterlopen terug proper te krijgen. Verder zoeken we een antwoord op volgende vragen: Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect? Hoe ga je bewust om met energie en grondstoffen? Kortom, hoe kan jij helpen om de aarde te redden?

Kunst (Jij kiest!)

Kies je voor kunst, dan ga je op zoek naar het aangeboren creatieve en kunstzinnige element in jezelf. Je ervaart en ontdekt de geheimen van de verschillende expressietechnieken. Zelf creëren staat centraal, hierdoor maak je ruimte voor het begrijpen van emoties, noden en dromen.

Sport & EHBO (Jij kiest!)

Sport is samenwerken, elkaar helpen, samen winnen of verliezen. Zo leer je je klasgenoten op een andere manier kennen. In het onderdeel EHBO leer je verschillende soorten wonden herkennen en een juiste wondverzorging toepassen. Je leert ook hoe je het best reageert in een noodsituatie.

Cultuur-Historisch project (Jij kiest!)

Beleef een spannend avontuur als prehistorische mammoetjager. Beheers vuur, maak kennis met overlevingstechnieken en ontdek de geheimen van de holenbeer. Tijdens dit project bekijk je de grootste uitvindingen van de mensheid: vuur, wiel, ploeg en taal. Je bestudeert historische processen en toetst de opgedane kennis aan de praktijk.

Ondernemen (Jij kiest!)

Vraag jij je ook soms af waar al die producten die je koopt vandaan komen? Als consument betaal je liefst zo weinig mogelijk. Maar wat met de arbeiders die de producten maken? Krijgen zij wel een eerlijk loon en kunnen ze in goede arbeidsomstandigheden werken?  Je leert hoe de consument, de onderneming en de overheid allemaal een belangrijke rol spelen in de commerciële wereld. Je bestudeert de actualiteit. Je ontdekt waarom bepaalde zaken plots heel hip zijn. Wat je leert, pas je toe in het ondernemend project. Wedden dat in jou een goede ondernemer schuilt!

Tweede leerjaar A

Naast een basisvorming kiest elke leerling in het tweede leerjaar A voor een basisoptie. Deze kennismaking helpt je om aan het einde van de eerste graad een studierichting te kiezen die het beste bij jouw mogelijkheden en interesses past. Weet dat het kiezen voor een bepaalde basisoptie, geen invloed heeft op je latere keuze voor een studierichting in de tweede graad (met uitzondering van Latijn).

Onze school biedt twee basisopties aan: Maatschappij & Welzijn of Moderne Talen & Wetenschappen. Deze twee basisopties laten je alvast proeven van ons studieaanbod in de 2de en 3de graad. In het eerste leerjaar A helpen we jou om deze keuze te maken.

Basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen: Je verkent de vakken fysica, chemie en biologie. Daarnaast kan je ook proeven van moderne talen, waarbij je onder andere de verschillende culturen verkent die bij verschillende talen horen.
Deze basisoptie is een goede voorbereiding op de studierichting Natuurwetenschappen of Moderne Talen in de tweede graad.
Bekijk hier de informatiefilmpjes over de beide pijlers: Moderne Talen en Wetenschappen.

Basisoptie Maatschappij & Welzijn: Hier onderzoek je het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. De kijk op mens en samenleving wordt hierbij verkend.
Kies je in de tweede graad voor de richting Humane Wetenschappen? Dan ben je met deze basisoptie uitstekend voorbereid.
Bekijk hier een informatiefilmpje over deze basisoptie.

Lessentabel

Vakken1ste leerjaar A2de leerjaar A
Geschiedenis12
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens & Samenleving2-
Engels12
Frans33
Nederlands44
Wiskunde44
Muziek11
Beeld11
Techniek22
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde21
Differentiatie: Frans1-
Differentiatie: projecten2-
Differentiatie: Verdieping/versterking voor Frans, Nederlands, Wiskunde22
Basisoptie:
- Maatschappij & Welzijn (Humane Wetenschappen)
OF
- Moderne Talen & Wetenschappen
-5
Totaal3232
logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op