ico_nazorg

Zorg

grafischelement_kort

Klassenleraar

De klassenleraar wil de leerlingen in de klasgroep op een bijzondere manier begeleiden. Hij/zij volgt persoonlijk de algemene studieresultaten en evolutie van de toevertrouwde leerlingen. De klassenleraar bekommert zich om de goede sociale relaties en de groepsgeest binnen de klas. Hij/zij is voor de leerlingen een eerste aanspreekpunt.

Helpende Harten

Elke klas van het eerste jaar kan beroep doen op twee à drie helpende harten. Dit zijn leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar.

Wat doen ze precies? Het onthaal verzorgen tijdens de eerste schoolweek, groepsbindende activiteiten organiseren, af en toe samen eten met hun klasje, tips geven over examens, een luisterend oor zijn en indien nodig probleempjes mee oplossen …

Zij proberen ervoor te zorgen dat voor  de jongste leerlingen de overgang van de lagere naar de secundaire school vlot verloopt en dat ze zich snel thuis voelen in onze school.

Zorgteam

In onze school is het zorgzaam omgaan met alle leerlingen een topprioriteit. Op het vlak van zorg betekent dit dat wij een aangenaam schoolklimaat trachten te creëren, waar elke leerling zich thuis voelt en persoonlijke ontwikkelingskansen krijgt. Het zou kunnen dat je als leerling in de loop van het schooljaar nood hebt aan ondersteuning van je leerproces, studiebegeleiding, een gesprek of hulp bij een bepaald probleem. Jij of je ouders kunnen in dat geval contact opnemen met ons.

We overleggen regelmatig, maar voor de dagelijkse werking is het zorgteam opgesplitst. Ann Elst, Marijke Seels en Laura Vander meiren begeleiden de leerlingen die nood hebben aan socio-emotionele ondersteuning. Voor studiebegeleiding kunnen leerlingen terecht bij Veerle Krekels en Ann Elst.

Het team bestaat verder uit de CLB-verantwoordelijken en de directie van onze school.

Naast de begeleiding van leerlingen, beheren we ook de elektronische administratie van het leerlingvolgsysteem (LVS). Elke leerkracht of medewerker van het secretariaat kan problemen in verband met leerlingen melden via dit LVS.

CLB

Het Vrij CLB Voor- en Noorderkempen waarmee de school samenwerkt heeft zijn hoofdzetel te Brasschaat, De Zwaan 28 (Tel.03 651 88 85). Voor onze school is de bijzetel te Essen, Nieuwstraat 67 (Tel. 03 667 28 28), de belangrijkste.

CLB verstrekt advies over allerlei problemen die kunnen rijzen inzake oriëntering, studiemethodiek, studiegewoonten. Ook gedrag- en houdingproblemen komen aan bod. Waar dat nodig blijkt, is er overleg met ouders, leerkrachten en directie.

Informatie omtrent “alles” wat met studeren te maken heeft, kan worden verstrekt zowel te Essen als te Brasschaat.

Meer info vindt u op de website van het VCLB Voor- en Noorderkempen:

www.vrijclb.be/vrij-clb-voor-en-noorderkempen

logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op