ico_nazorg

Zorg

grafischelement_kort

Klassenleraar

De klassenleraar wil de leerlingen in de klasgroep op een bijzondere manier begeleiden. Hij/zij volgt persoonlijk de algemene studieresultaten en evolutie van de toevertrouwde leerlingen. De klassenleraar bekommert zich om de goede sociale relaties en de groepsgeest binnen de klas. Hij/zij is voor de leerlingen een eerste aanspreekpunt.

Bijwerklessen

Voor kleine studieproblemen en -moeilijkheden kan uw kind uiteraard steeds terecht bij de eigen leerkrachten. Wanneer om een of andere reden de opgelopen achterstand te groot is geworden, voorziet de school enkele vakleerkrachten die speciaal hiervoor één of meerdere uren worden vrijgesteld. Op eigen initiatief, op advies van de eigen leerkracht en/of de klassenraad krijgt uw kind zo de mogelijkheid om na de schooluren inhaallessen Frans en wiskunde te volgen.

Cel leerlingenbegeleiding

Als je als leerling een bepaald probleem hebt of je hebt een attest waarin wordt verklaard dat je extra ondersteuning kan gebruiken in het geval van leerproblemen, kunnen jij en je ouders contact opnemen met de leden van zorgcel.

In de zorgcel worden leerlingen van elke graad vertegenwoordigd door de leerlingenbegeleiders Laura Vander meiren, Karine Marien en Annemie Kenis. De zorgcel bestaat verder uit de CLB-verantwoordelijken, het directieteam en Marijke Seels, opvoedster.

De zorgcel vergadert wekelijks. Zij organiseert en doet de opvolging van de leerlingenbegeleiding op school. De leerlingenbegeleiders leiden en beheren de elektronische administratie van het leerlingvolgsysteem (LVS). Elke leerkracht of medewerker van het secretariaat kan problemen in verband met leerlingen elektronisch melden via dit LVS.

CLB

Het Vrij CLB Voor- en Noorderkempen waarmee de school samenwerkt heeft zijn hoofdzetel te Brasschaat, De Zwaan 28 (Tel.03 651 88 85). Voor onze school is de bijzetel te Essen, Nieuwstraat 67 (Tel. 03 667 28 28), de belangrijkste.

CLB verstrekt advies over allerlei problemen die kunnen rijzen inzake oriëntering, studiemethodiek, studiegewoonten. Ook gedrag- en houdingproblemen komen aan bod. Waar dat nodig blijkt, is er overleg met ouders, leerkrachten en directie.

Informatie omtrent “alles” wat met studeren te maken heeft, kan worden verstrekt zowel te Essen als te Brasschaat.

Meer info vindt u op de website van het VCLB Voor- en Noorderkempen:

www.vrijclb.be/vrij-clb-voor-en-noorderkempen

logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op