Onze school

grafischelement_kort

Wie is wie?

Directie


Mevr. Corina de Groot
Algemeen directeur
directie@hhartkalmthout.be


Dhr. Gerry Aerts 
Adjunct-directeur

Boekhouding

Mevr. Els van Linden
els.vanlinden@hhartkalmthout.be

Secretariaat (secretariaat@hhartkalmthout.be)

Mevr. Els Van Look
Schoolreizen – leerlingenadministratie
els.vanlook@hhartkalmthout.be


Mevr. Britt Van Der Auwera
Leerlingenadministratie
britt.vanderauwera@hhartkalmthout.be


Mevr. Kristel Gabriëls 
Personeelsadministratie
kristel.gabriels@hhartkalmthout.be


Mevr. Marijke Seels 
Boekenverantwoordelijke – schoolrekeningen
marijke.seels@hhartkalmthout.be

Zorgteam (cel leerlingenbegeleiding)


Mevr. Marijke Seels


Mevr. Emelie Hens

Mevr. Ann Elst

Mevr. Veerle Krekels
Studiecoach

Stagebegeleider / mentor


Mevr. Veerle Krekels

Veiligheid


Dhr. Kris Van Meel

Preventieadviseur

Organogram

Klik hier om het organogram te downloaden

Schoolreglement

Klik hier om het schoolreglement te downloaden

Historiek

1ste_klasfoto_1961 62
Voorgevel2020_2
Schooldomein2021_25

Onze school werd opgericht in 1961 door de omvorming van een bestaand zevende en achtste studiejaar van een lagere meisjesschool van de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo in een moderne humaniora voor meisjes. Die omvorming gebeurde op initiatief van de pastoor van de parochie van het H. Hart, Heuvel, Z.E.H. dr. Tony Paaps. De bedoeling was de regio te voorzien van een moderne humaniora voor meisjes: LSO, afdeling ASO, moderne humaniora.

In 1974 gaven de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo de school over aan het katholiek onderwijs van het bisdom Antwerpen (vzw Opvoeding en Cultuur Bisdom Antwerpen).

Vanaf het schooljaar 1982-1983 werd gestart met een gemengde hogere cyclus, afdeling ASO, studierichting “menselijke wetenschappen” voor meisjes en jongens. Vanaf het schooljaar 1987-1988 werd het gemengd onderwijs ook in de lagere cyclus progressief ingevoerd.

In het kader van de invoering van de drieledige eenheidsstructuur vanaf het schooljaar 1989-1990 werd het onderwijsaanbod vanaf de tweede graad omgevormd tot twee studierichtingen: Menswetenschappen – Moderne talen en Moderne talen – Wiskunde. Zij is dan de enige school in de scholengemeenschap en in de regio die deze studierichtingen aanbiedt in de derde graad.

Ten gevolge van rationalisatie werd vanaf het schooljaar 1992-1993 de derde graad van het Instituut Heilig Hart overgeheveld naar het Sint-Jozefinstituut in Essen. In de overhevelingafspraken werd bedongen dat de derde graad Menswetenschappen en Moderne talen – Wiskunde te allen tijde in Kalmthout blijft.

Sinds 1 september 2000 is het eerste gedeelte van de nieuwe vestigingsplaats Kapellensteenweg 190 in gebruik genomen voor onze leerlingen van de eerste graad.

Door het gestegen aantal leerlingen over de laatste jaren werd het mogelijk om vanaf 1 september 2003 de derde graad terug over te hevelen naar Instituut Heilig Hart.

In augustus 2009 is een groot aanpalend perceel aangekocht waarmee het schooldomein op Kapellensteenweg wordt verdubbeld in oppervlakte.

In het najaar van 2010 werden de laatste vier klassen in de B-blok van onze middenschool gerenoveerd. In een volgende procedure worden de luifel en de voorgevel van de B-blok aangepakt.

Vanaf het schooljaar 2012-2013 werd de studierichting Moderne Talen -Wetenschappen in de derde graad progressief omgevormd naar Wetenschappen-Wiskunde.

Eind 2014 werd het groot nieuwbouwproject ingediend, met als doel de tweede en derde graad te verhuizen van Heuvel naar de Kapellensteenweg. De uitvoering ervan werd gestart in het voorjaar van 2015 en was eind juli 2016 afgewerkt.

Op 1 september 2016 werd de school fysisch herenigd, precies 16 jaar na de verhuis van de eerste graad naar de Kapellensteenweg.

In 2018 is het plan ontstaan om rond 2030 de A-blok af te breken en te vervangen door een nieuwbouw, die meer lokalen zal bevatten en zodanig gebouwd zal worden om aan de toekomstige onderwijseisen te kunnen beantwoorden.

In afwachting van dit grote verbouwingsdossier werd in 2021 de speelplaats, de buitenkant van de B-blok en bijhorende luifel al aangepakt.

logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op