header blauw boven - wit beneden

ico_inschrijvingen

Inschrijvingen

grafischelement_kort

De inschrijvingen voor het volgende schooljaar starten na de paasvakantie. Enkel de inschrijvingen voor het 1ste leerjaar A starten vroeger, nl. na donderdag 5 maart 2020 (infoavond).

Tijdens de schooluren: bij voorkeur na afspraak

  • In de kerstvakantie: vrijdag 27 december 2019 van 9 tot 12 uur.
  • Na de infoavond: donderdag 5 maart 2020 vanaf 19.30 uur.
  • Op de opendeurdag: zaterdag 9 mei 2020 van 14 tot 17 uur.
  • In de zomervakantie: van 1 tot 4 juli 2020, van 24 tot 28 augustus 2020 en op 31 augustus van 9 tot 16 uur.

De school is gesloten van 5 juli tot en met 23 augustus 2020.

Gelieve mee te brengen:

  • identiteitsbewijs waarop ook het rijksregisternummer vermeld wordt
  • het schoolrapport van het voorbije schooljaar
  • het oriënteringsattest, als je dit van de vorige school meegekregen hebt

De Vlaamse overheid heeft beslist dat elke school het maximum aantal inschrijvingen voor het 1ste leerjaar A voor het schooljaar 2020-2021 voor de start van de inschrijvingen moet bepalen en bekend maken. De school mag deze capaciteit nadien altijd verhogen, maar niet verlagen. Onze school stelt voorlopig haar maximumcapaciteit voor het aantal eerste jaars op 80 leerlingen. Deze capaciteit werd opgetrokken tot 100 plaatsen.

09/05/2020:

Op bevel van de overheid werden alle nieuwe inschrijvingen volgens chronologie opgeschort tot 17 mei 2020 o.w.v. de Coronacrisis.

Op dit moment kunnen wij nog altijd niet inschatten voor welke studierichting onze eigen leerlingen en hun broers/zussen zullen kiezen. Daarom verklaren wij VOORLOPIG AL ONZE STUDIERICHTINGEN VOLZET.

Vanaf 18 mei (en niet eerder) bieden wij ouders wel de gelegenheid om hun kind aan te melden (= voorbereiding op inschrijving). Dat kan enkel op afspraak: telefonisch (03 666 94 51) of via mail (info@hhartkalmthout.be)

Deze aanmeldingen worden chronologisch op een wachtlijst  geplaatst. De school neemt zo snel mogelijk contact op met u om de eventuele definitieve inschrijving in orde te maken. Dit zal ten laatste gebeuren voor de zomersluiting van de school op 4 juli 2020 of zo snel mogelijk na de elektronische aanmelding.

grafischelement_lang_groentop
logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op