ico_inschrijvingen

Inschrijvingen

grafischelement_kort

De inschrijvingen voor het volgende schooljaar starten na de paasvakantie. Deze gebeuren bij voorkeur online. Er zullen daarvoor vanaf 23 april 2022 (omstreeks 9.00u) 2 groene knoppen op de website verschijnen: een knop voor inschrijvingen voor het 1ste leerjaar A (met bestellijst voor boeken) en een tweede knop voor inschrijvingen voor de andere jaren (u krijgt de boekenlijst per mail doorgestuurd).

De aanmeldingen/voorinschrijvingen voor het 1ste leerjaar A startten al eerder, nl. op het einde van onze infoavond op 14 maart 2022. Aanmeldingen die via de website gebeuren, worden op 23 april 2022 automatisch omgezet naar een inschrijving (behoudens tegenbericht van de ouders of de school). Ouders die hun kind al aanmeldden via deze weg dienen dus op 23 april niet opnieuw in te schrijven!

Infomomenten

  • In de kerstvakantie (enkel voor heroriëntering): op maandag 27 december 2022 van 9 tot 12 uur.
  • Infoavond: maandag 14 maart 2022: vooraf inschrijven verplicht!
  • Opendeurdag: zaterdag 7 mei 2022 van 14 tot 17 uur.
  • In de zomervakantie op weekdagen van 9 tot 16 uur en ook op zaterdag 2 juli 2022. Vanaf 1 juli kunt u niet meer online inschrijven. U kunt hiervoor op school terecht zonder afspraak.

De school is gesloten van 6 juli tot en met 23 augustus 2022.

Gelieve mee te brengen:

  • identiteitsbewijs waarop ook het rijksregisternummer vermeld wordt
  • het schoolrapport van het voorbije schooljaar
  • het oriënteringsattest, als je dit van de vorige school meegekregen hebt

De Vlaamse overheid heeft beslist dat elke school het maximum aantal inschrijvingen voor het 1ste leerjaar A voor het schooljaar 2022-2023 voor de start van de inschrijvingen moet bepalen en bekend maken. De school mag deze capaciteit nadien altijd verhogen, maar niet verlagen. Onze school stelt voorlopig haar maximumcapaciteit voor het aantal eerste jaars op 80 leerlingen.

23/04/2022:
De school trekt de maximumcapaciteit voor het aantal inschrijvingen 1ste leerjaar A op naar 96 leerlingen.

20/06/2021:
Omdat we moeten afwachten welke keuzes onze eigen leerlingen maken voor volgend schooljaar, verklaren wij voorlopig alle richtingen in het vijfde jaar ASO volzet.

Ook de basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen van het 2de leerjaar A is volzet.

Dit betekent dat u nog welk kunt inschrijven, maar dat u in eerste instantie op een wachtlijst terecht komt. Van zodra wij een zicht hebben op eventuele vrije plaatsen, zullen wij u contacteren om de inschrijving te bevestigen.

logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op