ico_inschrijvingen

Inschrijvingen

grafischelement_kort

De inschrijvingen voor het volgende schooljaar starten na de paasvakantie. Deze gebeuren bij voorkeur online. Er zullen daarvoor vanaf 22 april 2023 (omstreeks 9.00u) 2 groene knoppen op de website verschijnen: een knop voor inschrijvingen voor het 1ste leerjaar A (met bestellijst voor boeken) en een tweede knop voor inschrijvingen voor de andere jaren (u krijgt de boekenlijst per mail doorgestuurd).

De aanmeldingen/voorinschrijvingen voor het 1ste leerjaar A startten al eerder, nl. op het einde van onze infoavond op 6 maart 2023. Aanmeldingen die via de website gebeuren, worden op 22 april 2023 automatisch omgezet naar een inschrijving (behoudens tegenbericht van de ouders of de school). Ouders die hun kind al aanmeldden via deze weg dienen dus op 22 april niet opnieuw in te schrijven!

Infomomenten

  • In de kerstvakantie (enkel voor heroriëntering): op dinsdag 27 december 2022 van 9 tot 12 uur.
  • Infoavond: maandag 6 maart 2023: vooraf inschrijven verplicht!
  • Opendeurdag: zaterdag 6 mei 2023 van 14 tot 17 uur.
  • In de zomervakantie op weekdagen van 9 tot 16 uur en ook op zaterdag 1 juli 2022. Vanaf 1 juli kunt u niet meer online inschrijven. U kunt hiervoor op school terecht zonder afspraak.

De school is gesloten van 6 juli tot en met 23 augustus 2023.

Gelieve mee te brengen:

  • identiteitsbewijs waarop ook het rijksregisternummer vermeld wordt
  • het schoolrapport van het voorbije schooljaar
  • het oriënteringsattest, als je dit van de vorige school meegekregen hebt

De Vlaamse overheid heeft beslist dat elke school het maximum aantal inschrijvingen voor het 1ste leerjaar A voor het schooljaar 2023-2024 voor de start van de inschrijvingen moet bepalen en bekend maken. De school mag deze capaciteit nadien altijd verhogen, maar niet verlagen. Onze school stelt voorlopig haar maximumcapaciteit voor het aantal eerste jaars op 80 leerlingen.

logo (incl achtergrond)

Instituut Heilig Hart Kalmthout © 2018.

Volg ons op